ارسال سریع کالا
 
 
ارسال سریع کالا
کلیه سفارشات ثبت شده که پرداخت آنها از طریق درگاه اینترنتی باشد در الویت است و در پردازش و ارسال آن سفارشات تسریع خواهد شد. ارسال سفارشات با این روش به شرح زیر می باشد:
•  سفارشاتی که قبل از ساعت 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه و 11:30 روز پنج شنبه ثبت شده اند پس از تایید پردازش انبار و اطمینان از موجود بودن کالا، در روز بعد ارسال خواهد شد.
•  سفارشاتی که بعد از ساعت 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه و 11:30 روز پنج شنبه ثبت شده اند پس از تایید پردازش انبار و اطمینان از موجود بودن کالا، 48 ساعت پس از آن روز ارسال خواهد شد.
•  سفارشات ثبت شده در ایام تعطیلات رسمی در اولین روز کاری بعد از تعطیلات پردازش می گردد و حداکثر 48 ساعت بعد ارسال خواهد شد.

تذکر1: کلیه سفارشات ثبت شده که پرداخت آنها از طریق درگاه اینترنتی نباشد خارج از الویت است و حداکثر 48 ساعت پس از آن روز ارسال خواهد شد.

تذکر2: برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا رویه های ارسال سفارش را مطالعه فرمایید.
 

 
Programmed & Designed By: shahrooz.bazrafshan@gmail.com